Κυμινέλαιο

Συμβουλές

Συμβουλές για Oρθή Xρήση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο χρησιμοποιεῖται ὡς συμπλήρωμα διατροφῆς καί, ὅπως ἔχει ἀναφερθεῖ πιὸ πάνω, ἔχει πολλαπλὲς καὶ σημαντικὲς θετικὲς ἐπιδράσεις στὴν ὑγεία. Παρὰ ταῦτα πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται μὲ προσοχή, καὶ μὲ κανένα τρόπο νὰ μὴν ἀντικαθιστᾶ τὴν κλασσικὴ θεραπεία ποὺ συνιστοῦν οἱ εἰδικοὶ ἰατροὶ γιὰ τὶς συγκεκριμένες ἀσθένειες. Οἱ κατωτέρω ὁδηγίες προέρχονται ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἐμπειρία ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν τὸ λάδι αὐτό.

Αλλεργίες σὲ γύρη καΙ σκόνη
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα καθημερινὰ τουλάχιστον γιὰ 6 μῆνες. Ἀναμῖξτε ἐπίσης ἕνα κουτάλι τῆς σούπας μέσα σὲ 250 ml καυτὸ νερὸ καὶ εἰσπνεῦστε βαθειὰ γιὰ 5 λεπτὰ τὰ αἰθέρια ἔλαια ποὺ ἀναδύονται, δύο φορὲς τὴν ἡμέρα καθημερινά, ὅσο διαρκοῦν τὰ συμπτώματα.

Άσθμα – Βρογχικά – Αναπνευστικά προβλήματα
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ τὸ πρωὶ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα καὶ 1 τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο. Ἀποφύγετε νὰ πιεῖτε νερὸ ἢ ἄλλο ὑγρὸ γιὰ τουλάχιστον μία ὥρα μετὰ τὴν λήψη. Ἀναμῖξτε 1 κουτάλι τῆς σούπας λάδι μαύρου κυμίνου μέσα σὲ 250 ml καυτό νερὸ καὶ εἰσπνεῦστε βαθειὰ γιὰ 5 λεπτὰ τὰ αἰθέρια ἔλαια ποὺ ἀναδύονται, δύο φορὲς τὴν ἡμέρα. Ἀλεῖψτε τὸν θώρακα καὶ τὴν ράχη μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο. Οἱ πιὸ πάνω ὁδηγίες πρέπει νὰ ἀκολουθοῦνται καθημερινά, ὅσο διαρκοῦν τὰ συμπτώματα.

Καρκίνος και καλοήθεις όγκοι
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα ὡς ἑξῆς: 1 κουταλάκι τουλάχιστον μισὴ ὥρα πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα, 1 νωρὶς τὸ ἀπόγευμα καὶ 1 τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο. Εἰ δυνατόν, κάθε φορὰ ἀποφεύγετε νὰ πίνετε νερὸ ἢ ἄλλο ὑγρὸ γιὰ τουλάχιστον μία ὥρα.

Ξηρός Βήχας
Γεμίστε μισὸ κουτάλι τῆς σούπας μὲ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο καὶ τὸ ὑπόλοιπο μισὸ μὲ γνήσιο ἄβραστο μέλι, καὶ πιεῖτε τὸ μεῖγμα αὐτὸ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν βραδινὸ ὕπνο. Κάθε φορὰ ἀποφεύγετε νὰ πίνετε νερὸ ἢ ἄλλο ὑγρὸ γιὰ τουλάχιστον μία ὥρα. Ἀλεῖψτε ἐπίσης τὸν θώρακα καὶ τὴν πλάτη μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μία φορὰ τὴν ἡμέρα.

Πονόλαιμος
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ πρὶν ἀπὸ κάθε γεῦμα καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν νυκτερινὴ κατάκλιση, καὶ ἀποφύγετε κάθε φορὰ νὰ πίνετε νερὸ ἢ ἄλλο ὑγρὸ γιὰ τουλάχιστον μία ὥρα.

Διαβήτης
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ Κυμινέλαιο 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, τουλάχιστον μισὴ ὥρα πρὶν ἀπὸ τὴν λήψη ὁποιουδήποτε φαγητοῦ ἢ ποτοῦ. Γιὰ νὰ ἔχει ἐπιτυχία ἡ ὁδηγία αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ παραλείπετε καθόλου τὶς δόσεις. Εἶναι ταυτόχρονα ἀπαραίτητο ἡ δίαιτά σας νὰ περιλαμβάνει τροφὲς μὲ χαμηλὴ περιεκτικότητα σὲ ὑδατάνθρακες καὶ καθόλου ζάχαρη.

Διάροια
Ἀναμῖξτε 2 κουταλάκια τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μέσα σὲ 1 φλιτζάνι γιαοῦρτι (ὄχι στραγγιστό). Πίνετε τὸ μεῖγμα αὐτὸ 2 φορὲς τὴν ἡμέρα μέχρι νὰ ἐξαφανιστοῦν τὰ συμπτώματα ἐντελῶς.

Πόνος στὸ αὐτί
Ἀναμῖξτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ μερικὲς σταγόνες ἐλαιόλαδο. Τοποθετεῖστε τὸ μεῖγμα αὐτὸ μέσα σὲ μία σύριγγα καὶ ἐνσταλάξτε το μέσα στὸ αὐτί. Ἐπαναλαμβάνετε τὴν θεραπεία κάθε πρωὶ καὶ βράδυ.

Γρίππη – Κρυολογήματα – ΡινικΗ συμφόρηση – Ιγμορίτιδα
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο 3 φορὲς τὴν ἡμέρα μαζὶ μὲ λίγο χυμὸ λεμονιοῦ, τουλάχιστον 10 λεπτὰ πρὶν ἀπὸ κάθε γεῦμα. Ἀναμιγνύοντας ἐπίσης 1 κουτάλι τῆς σούπας λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μέσα σὲ 250 ml καυτὸ νερὸ καὶ εἰσπνέοντας βαθειὰ γιὰ 5 λεπτὰ τὰ αἰθέρια ἔλαια ποὺ ἀναδύονται, δύο φορὲς τὴν ἡμέρα, θὰ ἀνακουφιστεῖτε ἀπὸ τὴν ρινικὴ συμφόρηση καὶ τὴν κεφαλαλγία ποὺ προκαλεῖ τὸ κρυολόγημα. Πολὺ πιθανὸν νὰ αἰσθανθεῖτε στὰ ρουθούνια σας καῦσος (τσούξιμο), ἀλλὰ θὰ καθαρίσουν καὶ θὰ ἀνοίξουν οἱ κοιλότητες τῶν ἰγμορείων.

Απώλεια μαλλιῶν (ἀλωπεκίαση) – Πρόωρη λεύκανση μαλλιῶν
Τρῖψτε καλὰ τὸ γυμνὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς μὲ λεμόνι, ἀφῆστε τὸ λεμόνι νὰ δράσει γιὰ 15 λεπτά, πλύνετε τὸ δέρμα μὲ νερὸ καὶ σαπούνι καὶ ἀφῆστε το νὰ στεγνώσει καλά. Κατόπιν ἀλεῖψτε καλὰ μὲ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο ὅλο τὸ γυμνὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς, περιμένετε νὰ δράσει γιὰ μία ὥρα καὶ ξεπλύνετε μὲ νερό. Συνεχίστε τὴν θεραπεία αὐτὴ καθημερινὰ γιὰ μερικὲς ἑβδομάδες τουλάχιστον.

Απουσία γενείων
Ἀλεῖψτε γιὰ μερικὲς μέρες τὶς ἀγένειες περιοχὲς τοῦ προσώπου μὲ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο, μὲ τρόπο ὥστε νὰ εἰσχωρήσει τὸ λάδι στὶς ρίζες τῶν ἀτροφικῶν γενείων. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ θὰ διεγείρει τὴν ἀνάπτυξη τοῦ γενείου καὶ θὰ ἀποτρέψει ἐπίσης τὴν πρόωρη λεύκανσή του.

Μειωμένη παραγωγη γάλακτος κατα τὸν θηλασμό
Ἡ καθημερινὴ χρήση τοῦ λαδιοῦ ἀπὸ μαῦρο κύμινο διεγείρει τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς γάλακτος στὶς θηλάζουσες μητέρες. Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, 10 λεπτὰ τουλάχιστον πρὶν ἀπὸ κάθε γεῦμα. Προσοχή: ἡ χρήση του ἀπὸ τὶς ἐγκύους δὲν ἐνδείκνυται.

Υπέρταση (ψηλή πίεση)
Πίνετε καθημερινά, γιὰ τουλάχιστον 20 μέρες, 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ καὶ καταπίνετε (προαιρετικὰ) 2 καθαρισμένες κομματιασμένες σκελίδες σκόρδου μὲ ἄδειο στομάχι, μισὴ ὥρα πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα.

Καρδιακά προβλήματα – Στένωση τῶν αρτηριῶν
Παίρνοντας 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ τὸ πρωὶ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα, θὰ βοηθήσει στὴν ρευστοποίηση τῶν λιπῶν καὶ στὴν διεύρυνση τῶν ἀρτηριῶν.

Πονοκέφαλος – ημικρανίες – Πόνος στα αὐτια
Ἀλεῖψτε καλὰ τὸ μέτωπο, τοὺς κροτάφους κοντὰ στὰ αὐτιὰ καὶ τὴν περιοχὴ πίσω ἀπὸ τὰ αὐτιὰ μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο, καὶ πιεῖτε ἐπίσης 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ. Συνεχίστε τὴν θεραπεία αὐτὴ γιὰ τουλάχιστον 3 μέρες.

Ρευματικοί πόνοι – Πόνοι στην πλάτη
Ζεστάνετε ἐλαφρὰ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο καὶ κάνετε συνεχεῖς ἐντριβές, ἑστιάζοντας τὴν πίεση στὸ ὀστοῦν ὅπου ὑπάρχει ὁ πόνος. Πίνετε ἐπίσης 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα μὲ ἄδειο τὸ στομάχι γιὰ τουλάχιστον 15 μέρες.

Εμετοί
Ἀνακατέψτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ μισὸ κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ σκόνη πιπερόρριζας (ζιγγιβέρι, ζιζιμπρὶ) καὶ πίνετε τὸ μεῖγμα αὐτὸ 2 φορὲς τὴν ἡμέρα.

Πονόδοντος – Φλεγμονή οὔλων
Ἀναμῖξτε 1 κουτάλι τῆς σούπας λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ 250 ml ζεστὸ νερό, καὶ μὲ τὸ μεῖγμα αὐτὸ κάνετε γαργάρες μέσα στὴν στοματικὴ κοιλότητα. Μετὰ τὶς γαργάρες ἀλεῖψτε τὸ δόντι ἢ τὸ οὖλον μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο.

Ακμή (σπυράκια) προσώπου
Ἀναμῖξτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ μηλόξυδο καὶ ἀλεῖψτε μὲ τὸ μεῖγμα αὐτὸ τὰ σημεῖα τοῦ προσώπου στὰ ὁποῖα ὑπάρχουν σπυράκια, πρὶν ἀπὸ τὴν βραδινὴ κατάκλιση. Συνεχίστε τὴν θεραπεία μέχρι ἡ ἀκμὴ νὰ ὑποχωρήσει ἐντελῶς.

Ψωρίαση (χρόνια δερματοπάθεια)
Ἀναμῖξτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ μηλόξυδο καὶ ἀλεῖψτε μὲ τὸ μεῖγμα αὐτὸ τὰ σημεῖα τοῦ προσβεβλημένου δέρματος πρὶν τὴν βραδινὴ κατάκλιση. Συνεχίστε τὴν θεραπεία γιὰ τουλάχιστον 6 μῆνες.

Έκζεμα (ἀτοπικὴ δερματίτιδα)
Κάνετε ἐντριβὲς στὶς περιοχὲς τοῦ ἐκζέματος πρὶν πᾶτε γιὰ ὕπνο κάθε βράδυ, μέχρι τὸ ἔκζεμα νὰ ἐξαφανιστεῖ.

Μύκητες
Πλύνετε τὴν προσβεβλημένη περιοχὴ τοῦ δέρματος ἢ τὰ νύχια μὲ νερὸ καὶ σαποῦνι, στεγνῶστε καλὰ καὶ ἀλεῖψτε μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο. Ἐπαναλαμβάνετε καθημερινὰ γιὰ 4 τουλάχιστον ἑβδομάδες. Πολὺ ἀποτελεσματικότερο ὅταν ἐφαρμόζεται τὸ βράδυ πρὶν τὴν κατάκλιση, ἀφοῦ ἔτσι θὰ ἐπιτρέψετε στὸ λάδι νὰ δράσει ἀνενόχλητο χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ ἱδρῶτα.

Τσίμπημα απὸ μέλισσα η σφῆκα
Πιεῖτε 1 κουτάλι τῆς σούπας καὶ ἀλεῖψτε ἐπίσης τὴν προσβεβλημένη περιοχὴ.

Αιμορροΐδες
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα γιὰ τὸν πρῶτο μῆνα καὶ 1 κουταλάκι κάθε πρωὶ μετὰ τὸν πρῶτο μῆνα, μέχρι τὰ συμπτώματα νὰ ἐξαφανιστοῦν.

Προβλήματα στην οὐροδόχο κύστη και στους νεφρούς
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο καὶ ἀμέσως μετὰ ἕνα ποτῆρι ζεστὸ νερό, 3 φορὲς τὴν ἡμέρα πρὶν ἀπὸ ὁποιανδήποτε λήψη τροφῆς (πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα ἡ λήψη εἶναι ἀπαραίτητη).

Απώλεια μνήμης
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο 2 φορὲς τὴν ἡμέρα καὶ 3-4 φλυτζάνια τσάι ἀπὸ βασιλικό.

Αδυνάτισμα τοῦ ανοσοποιητικοῦ συστήματος
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, μέχρι τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα νὰ ἀνακάμψει.

Κωλικοί τῶν βρεφῶν
Ἀνακατέψτε 1-2 ml (περίπου 1/4 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ) λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ λίγο ζεστὸ νερὸ καὶ δῶστε το στὸ βρέφος μὲ 1 κουταλάκι ἢ μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς σταγονομέτρου.

Ακράτεια οὔρων και κοπράνων
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, πίνοντας ἀμέσως μετὰ λίγο ζεστὸ νερό, μέχρι νὰ ἐξαφανιστοῦν τὰ συμπτώματα.

Ξηροδερμία
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα καθημερινά.

Σκουλήκια στα έντερα
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μαζὶ μὲ 2 κουταλάκια τῆς σούπας ξύδι, 3 φορὲς τὴν ἡμέρα γιὰ τουλάχιστον 1 ἑβδομάδα.

Νευρικὴ ένταση
Πιεῖτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μαζὶ μὲ 1 ποτήρι τσάι ἀπὸ μελισσόχορτο (μέλισσα), χαμομήλι καὶ λεβάντα.

Μειωμένη ενεργητικότητα
1 κουτάλι τῆς σούπας λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μέσα σὲ 1 ποτῆρι φρέσκο χυμὸ πορτοκαλιοῦ μαζὶ μὲ τὸ πρόγευμα, αὐξάνει τὴν ἐνεργητικότητα γιὰ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας.

Γενικη υγεία και εὐεξία
Πίνοντας σὲ τακτικὴ βάση 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ τὸ πρωὶ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα καὶ 1 κουταλάκι τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο, συμβάλλει στὴν διατήρηση τῆς καθολικῆς ὑγείας τοῦ ὀργανισμοῦ