Κυμινέλαιο

Θεραπευτικές Δυνατότητες

Θεραπευτικές Δυνατότητες

Τὸ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο ἔχει πάρα πολλὲς καὶ διαφορετικὲς θεραπευτικὲς δυνατότητες, γι’ αὐτὸ πρὶν προχωρήσουμε νὰ ἐξετάσουμε τὶς συγκεκριμένες χρήσεις του, ἂς ἀνακεφαλαιώσουμε τὶς διάφορες δράσεις του. Παρ᾽ ὅλο ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπαριθμηθοῦν πολὺ περισσότερες μέσα ἀπὸ τὴν μακραίωνη ἐμπειρία χρήσης του, ὅλες οἱ δράσεις ποὺ παρατίθενται πιὸ κάτω ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τῶν τελευταίων 50 καὶ πλέον χρόνων.

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ
Ἀνακουφίζει ἢ μετριάζει τὸ αἴσθημα τοῦ πόνου.

ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΟ (ἑλμιθοκτόνο – σκωληκοκτόνο)
Καταστρέφει καὶ ἀπωθεῖ τὰ σκουλήκια ἀπὸ τὰ ἔντερα.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ (ἀντιμικροβιακὸ)
Καταστρέφει ἢ ἐμποδίζει τὴν ἀνάπτυξη παθογόνων βακτηρίων (μικροβίων) καὶ ἄλλων μικροοργανισμῶν.

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ
Μειώνει τὶς φλεγμονές.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΟ
Μειώνει δραστικὰ ἀλλὰ καὶ σταθεροποιεῖ τὰ ἐπίπεδα τοῦ σακχάρου στὸ αἷμα.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
Ἐμποδίζει ἢ καθυστερεῖ τὴν ζημιογόνο ὀξείδωση τῶν κυττάρων τοῦ σώματος. Ἰδιαίτερα χρήσιμο κατὰ τῶν ἐλευθέρων ριζῶν.

ΕΦΙΔΡΩΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ
Προκαλεῖ ἐφίδρωση κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πυρετοῦ, καὶ βοηθᾶ ἔτσι στὴν ἐλάττωση τῆς θερμοκρασίας τοῦ σώματος καὶ τὴν ἀποβολὴ τῶν τοξινῶν.

ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΟ
Ἐμποδίζει ἢ μειώνει τοὺς σπασμοὺς καὶ τὶς κράμπες.

ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
Ἐξουδετερώνει ἢ ἐμποδίζει τὴν ἀνάπτυξη κακοήθων ὄγκων (καρκίνου).

ΑΝΤΙΦΥΣΗΤΙΚΟ
Διεγείρει τὴν πέψη καὶ προκαλεῖ τὴν ἀποβολὴ τῶν ἀερίων ἀπὸ τὸ στομάχι καὶ τὰ ἔντερα.

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΟ
Διεγείρει τὴν διούρηση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀνακούφιση ἀπὸ τὸ πρήξιμο καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ σώματος ἀπὸ τὶς ὑπερβολικὲς ποσότητες νεροῦ.

ΧΩΝΕΥΤΙΚΟ
Διεγείρει τὴν παραγωγὴ χολῆς καὶ βοηθᾶ στὴν διαδικασία τῆς πέψης.

ΕΜΜΗΝΑΓΩΓΟ
Προάγει τὴν ἐμμηνόρροια καὶ τὴν ὀρθὴ λειτουργία της.

ΠΡΟΑΓΩΓΟ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
Διεγείρει καὶ αὐξάνει τὴν παραγωγὴ γάλακτος στὶς θηλάζουσες μητέρες.

ΥΠΟΤΑΣΙΚΟ
Χαμηλώνει τὴν ψηλὴ ἀρτηριακὴ πίεση.

ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ
Καταστέλλει ἢ προάγει τὴν λειτουργία τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος (ἀνάλογα μὲ τὴν περίσταση) γιὰ τὴν βέλτιστη ἐξισορρόπησή της.

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ
Ἔχει ἠρεμιστικὴ καὶ χαλαρωτικὴ ἐπίδραση στὰ ἔντερα.

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ἀνακουφίζει ἀπὸ φουσκώματα, διάρροια καὶ δυσκοιλιότητα.

ΠΡΟΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Προάγει τὴν μεγέθυνση τῶν ἀδένων. Ἀποτρέπει τὴν πιτυρίδα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τὸ λάδι ἀ¹ὸ μαῦρο κύμινο χρησιμο¹οιεῖται ὡς συμ¹λήρωμα διατροφῆς καί, ὅ¹ως ἔχει ἀναφερθεῖ ¹ιὸ ¹άνω, ἔχει ¹ολλα¹λὲς καὶ σημαντικὲς θετικὲς ἐ¹ιδράσεις στὴν ὑγεία. Παρὰ ταῦτα ¹ρέ¹ει νὰ χρησιμο¹οιεῖται μὲ ¹ροσοχή, καὶ μὲ κανένα τρό¹ο νὰ μὴν ἀντικαθιστᾶ τὴν κλασσικὴ θερα¹εία ¹οὺ συνιστοῦν οἱ εἰδικοὶ ἰατροὶ γιὰ τὶς συγκεκριμένες ἀσθένειες. Οἱ κατωτέρω ὁδηγίες ¹ροέρχονται ἀ¹ὸ τὴν ¹ρακτικὴ ἐμ¹ειρία ἀνθρώ¹ων οἱ ὁ¹οῖοι χρησιμο¹οιοῦν τὸ λάδι αὐτό.

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΓΥΡΗ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα καθημερινὰ τουλάχιστον γιὰ 6 μῆνες. Ἀναμῖξτε ἐπίσης ἕνα κουτάλι τῆς σούπας μέσα σὲ 250ml καυτὸ νερὸ καὶ εἰσπνεῦστε βαθειὰ γιὰ 5 λεπτὰ τὰ αἰθέρια ἔλαια ποὺ ἀναδύονται, δύο φορὲς τὴν ἡμέρα καθημερινά, ὅσο διαρκοῦν τὰ συμπτώματα.

ΑΣΘΜΑ – ΒΡΟΓΧΙΚΑ – ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ τὸ πρωὶ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα καὶ 1 τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο. Ἀποφύγετε νὰ πιεῖτε νερὸ ἢ ἄλλο ὑγρὸ γιὰ τουλάχιστον μία ὥρα μετὰ τὴν λήψη. Ἀναμῖξτε 1 κουτάλι τῆς σούπας λάδι μαύρου κυμίνου μέσα σὲ 250ml καυτό νερὸ καὶ εἰσπνεῦστε βαθειὰ γιὰ 5 λεπτὰ τὰ αἰθέρια ἔλαια ποὺ ἀναδύονται, δύο φορὲς τὴν ἡμέρα. Ἀλεῖψτε τὸν θώρακα καὶ τὴν ράχη μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο. Οἱ πιὸ πάνω ὁδηγίες πρέπει νὰ ἀκολουθοῦνται καθημερινὰ καὶ γιὰ ὅσο διαρκοῦν τὰ συμπτώματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα ὡς ἑξῆς: 1 κουταλάκι τουλάχιστον μισὴ ὥρα πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα, 1 νωρὶς τὸ ἀπόγευμα καὶ 1 τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο. Εἰ δυνατόν, κάθε φορὰ ἀποφεύγετε νὰ πίνετε νερὸ ἢ ἄλλο ὑγρὸ γιὰ τουλάχιστον μία ὥρα.

ΞΗΡΟΣ ΒΗΧΑΣ
Γεμίστε μισὸ κουτάλι τῆς σούπας μὲ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο καὶ
τὸ ὑπόλοιπο μισὸ μὲ γνήσιο ἄβραστο μέλι, καὶ πιεῖτε τὸ μεῖγμα αὐτὸ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν βραδινὸ ὕπνο. Κάθε φορὰ ἀποφεύγετε νὰ πίνετε νερὸ ἢ ἄλλο ὑγρὸ γιὰ τουλάχιστον μία ὥρα. Ἀλεῖψτε ἐπίσης τὸν θώρακα καὶ τὴν πλάτη μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μία φορὰ τὴν ἡμέρα.

ΠΟΝΟΛΑΙΜΟΣ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ πρὶν ἀπὸ κάθε γεῦμα καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν νυκτερινὴ κατάκλιση, καὶ ἀποφύγετε κάθε φορὰ νὰ πίνετε νερὸ ἢ ἄλλο ὑγρὸ γιὰ τουλάχιστον μία ὥρα.

ΔΙΑΒΗΤΕΣ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, τουλάχιστον μισὴ ὥρα πρὶν ἀπὸ τὴν λήψη ὁποιουδήποτε φαγητοῦ ἢ ποτοῦ. Γιὰ νὰ ἔχει ἐπιτυχία ἡ ὁδηγία αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ παραλείπετε καθόλου τὶς δόσεις. Εἶναι ταυτόχρονα ἀπαραίτητο ἡ δίαιτά σας νὰ περιλαμβάνει τροφὲς μὲ χαμηλὴ περιεκτικότητα σὲ ὑδατάνθρακες καὶ καθόλου ζάχαρη.

ΔΙΑΡΡΟΙΑ
Ἀναμῖξτε 2 κουταλάκια τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μέσα σὲ 1 φλιτζάνι γιαοῦρτι (ὄχι στραγγιστό). Πίνετε τὸ μεῖγμα αὐτὸ 2 φορὲς τὴν ἡμέρα μέχρι νὰ ἐξαφανιστοῦν τὰ συμπτώματα ἐντελῶς.

ΠΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΥΤΙ
Ἀναμῖξτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ μερικὲς σταγόνες ἐλαιόλαδο. Τοποθετεῖστε τὸ μεῖγμα αὐτὸ μέσα σὲ μία σύριγγα καὶ ἐνσταλάξτε το μέσα στὸ αὐτί. Ἐπαναλαμβάνετε τὴν θεραπεία κάθε πρωὶ καὶ βράδυ.

ΓΡΙΠΠΗ – ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΡΙΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ – ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΑ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο 3 φορὲς τὴν ἡμέρα μαζὶ μὲ λίγο χυμὸ λεμονιοῦ, τουλάχιστον 10 λεπτὰ πρὶν ἀπὸ κάθε γεῦμα. Ἀναμιγνύοντας ἐπίσης 1 κουτάλι τῆς σούπας λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μέσα σὲ 250ml καυτὸ νερὸ καὶ εἰσπνέοντας βαθειὰ γιὰ 5 λεπτὰ τὰ αἰθέρια ἔλαια ποὺ ἀναδύονται, δύο φορὲς τὴν ἡμέρα, θὰ ἀνακουφιστεῖτε ἀπὸ τὴν ρινικὴ
συμφόρηση καὶ τὴν κεφαλαλγία ποὺ προκαλεῖ τὸ κρυολόγημα. Πολὺ πιθανὸν νὰ αἰσθανθεῖτε στὰ ρουθούνια σας καῦσος (τσούξιμο), ἀλλὰ θὰ καθαρίσουν καὶ θὰ ἀνοίξουν οἱ κοιλότητες τῶν ἰγμορείων.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ (ἀλωπεκίαση) – ΠΡΟΩΡΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ
Τρῖψτε καλὰ τὸ γυμνὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς μὲ λεμόνι, ἀφῆστε τὸ λεμόνι νὰ δράσει γιὰ 15 λεπτά, πλύνετε τὸ δέρμα μὲ νερὸ καὶ σαπούνι καὶ ἀφῆστε το νὰ στεγνώσει καλά. Κατόπιν ἀλεῖψτε καλὰ μὲ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο ὅλο τὸ γυμνὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς, περιμένετε νὰ δράσει γιὰ μία ὥρα καὶ ξεπλύνετε μὲ νερό. Συνεχίστε τὴν θεραπεία αὐτὴ καθημερινὰ γιὰ μερικὲς ἑβδομάδες τουλάχιστον.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΕΝΕΙΩΝ
Ἀλεῖψτε γιὰ μερικὲς μέρες τὶς ἀγένειες περιοχὲς τοῦ προσώπου μὲ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο, μὲ τρόπο ὥστε νὰ εἰσχωρήσει τὸ λάδι στὶς ρίζες τῶν ἀτροφικῶν γενείων. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ θὰ διεγείρει τὴν ἀνάπτυξη τοῦ γενείου καὶ θὰ ἀποτρέψει ἐπίσης τὴν πρόωρη λεύκανσή του.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤῸΝ ΘΗΛΑΣΜΟ
Ἡ καθημερινὴ χρήση τοῦ λαδιοῦ ἀπὸ μαῦρο κύμινο διεγείρει τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς γάλακτος στὶς θηλάζουσες μητέρες. Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, 10 λεπτὰ τουλάχιστον πρὶν ἀπὸ κάθε γεῦμα. Προσοχή: ἡ χρήση του ἀπὸ τὶς ἐγκύους δὲν ἐνδείκνυται.

ΥΠΕΡΤΑΣΗ (ψηλὴ πίεση)
Πίνετε καθημερινά, γιὰ τουλάχιστον 20 μέρες, 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ καὶ καταπίνετε (προαιρετικὰ) 2 καθαρισμένες κομματιασμένες σκελίδες σκόρδου μὲ ἄδειο στομάχι, μισὴ ὥρα πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα.

ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
Πίνοντας 1 κουτάλι τῆς σοῦπας τὸ πρωὶ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα, θὰ βοηθήσει πολὺ στὴν ρευστοποίηση τῶν λιπῶν καὶ στὴν διεύρυνση τῶν ἀρτηριῶν.

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ – ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ – ΠΟΝΟΣ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ
Ἀλεῖψτε καλὰ τὸ μέτωπο, τοὺς κροτάφους κοντὰ στὰ αὐτιὰ καὶ τὴν περιοχὴ πίσω ἀπὸ τὰ αὐτιὰ μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο, καὶ πιεῖτε ἐπίσης 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ. Συνεχίστε τὴν θεραπεία αὐτὴ γιὰ τουλάχιστον 3 μέρες.

ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΝΟΙ – ΑΡΘΡΙΤΙΚΑ – ΠΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
Ζεστάνετε ἐλαφρὰ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο καὶ κάνετε συνεχεῖς ἐντριβές, ἑστιάζοντας τὴν πίεση στὸ ὀστοῦν ὅπου ὑπάρχει ὁ πόνος. Πίνετε ἐπίσης 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα μὲ ἄδειο τὸ στομάχι γιὰ τουλάχιστον 15 μέρες.

ΕΜΕΤΟΙ
Ἀνακατέψτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ μισὸ κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ σκόνη πιπερόρριζας (ζιγγιβέρι, ζιζιμπρὶ) καὶ πίνετε τὸ μεῖγμα αὐτὸ 2 φορὲς τὴν ἡμέρα.

ΠΟΝΟΔΟΝΤΟΣ – ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΟΥΛΩΝ
Ἀναμῖξτε 1 κουτάλι τῆς σούπας λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ 250ml ζεστὸ νερό, καὶ μὲ τὸ μεῖγμα αὐτὸ κάνετε γαργάρες μέσα στὴν στοματικὴ κοιλότητα. Μετὰ τὶς γαργάρες ἀλεῖψτε τὸ δόντι ἢ τὸ οὖλον μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο.

ΑΚΜΗ (σπυράκια) ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ἀναμῖξτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ μηλόξυδο καὶ ἀλεῖψτε μὲ τὸ μεῖγμα αὐτὸ τὰ σημεῖα τοῦ προσώπου στὰ ὁποῖα ὑπάρχουν σπυράκια, πρὶν ἀπὸ τὴν βραδινὴ κατάκλιση. Συνεχίστε τὴν θεραπεία μέχρι ἡ ἀκμὴ νὰ ὑποχωρήσει ἐντελῶς.

ΨΩΡΙΑΣΗ (χρόνια δερματοπάθεια)
Ἀναμῖξτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ μηλόξυδο καὶ ἀλεῖψτε μὲ τὸ μεῖγμα αὐτὸ τὰ σημεῖα τοῦ προσβεβλημένου δέρματος πρὶν τὴν βραδινὴ κατάκλιση. Συνεχίστε τὴν θεραπεία γιὰ τουλάχιστον 6 μῆνες.

ΕΚΖΕΜΑ (ἀτοπικὴ δερματίτιδα)
Κάνετε ἐντριβὲς στὶς περιοχὲς τοῦ ἐκζέματος πρὶν πᾶτε γιὰ ὕπνο κάθε βράδυ, μέχρι τὸ ἔκζεμα νὰ ἐξαφανιστεῖ.

ΜΥΚΗΤΕΣ
Πλύνετε τὴν προσβεβλημένη περιοχὴ τοῦ δέρματος ἢ τὰ νύχια μὲ νερὸ καὶ σαποῦνι, στεγνῶστε καλὰ καὶ ἀλεῖψτε μὲ λίγο λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο. Ἐπαναλαμβάνετε καθημερινὰ γιὰ 4 τουλάχιστον ἑβδομάδες. Πολὺ ἀποτελεσματικότερο ὅταν ἐφαρμόζεται τὸ βράδυ πρὶν τὴν κατάκλιση, ἀφοῦ ἔτσι θὰ ἐπιτρέψετε στὸ λάδι νὰ δράσει ἀνενόχλητο χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ ἱδρῶτα.

ΕΡΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΣ – ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡ
Ἀλεῖψτε τὴν προσβεβλημένη περιοχὴ μὲ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο, τουλάχιστον 3 φορὲς τὴν ἡμέρα. Συνεχεῖστε μέχρι ὁ ἕρπητας νὰ ὑποχωρήσει. Ὅσο ἐνωρίτερα ἀρχίσετε τὶς ἐπαλείψεις ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ἐμφανιστοῦν τὰ συμπτώματα, τόσο γρηγορότερα θὰ μπορέστε νὰ ἀποτρέψετε τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἕρπητα.

ΤΣΙΜΠΗΜΑ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΑ ἢ ΣΦΗΚΑ
Πιεῖτε 1 κουτάλι τῆς σούπας καὶ ἀλεῖψτε ἐπίσης τὴν προσβεβλημένη περιοχὴ.

ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα γιὰ τὸν πρῶτο μῆνα καὶ 1 κουταλάκι κάθε πρωὶ μετὰ τὸν πρῶτο μῆνα, μέχρι τὰ συμπτώματα νὰ ἐξαφανιστοῦν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥΣ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο καὶ ἀμέσως μετὰ ἕνα ποτῆρι ζεστὸ νερό, 3 φορὲς τὴν ἡμέρα πρὶν ἀπὸ ὁποιανδήποτε λήψη τροφῆς (πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα ἡ λήψη εἶναι ἀπαραίτητη). ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο 2 φορὲς τὴν ἡμέρα καὶ 3-4 φλυτζάνια τσάι ἀπὸ βασιλικό.

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, μέχρι τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα νὰ ἀνακάμψει.

ΚΩΛΙΚΟΙ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
Ἀνακατέψτε 1-2ml (περίπου 1/4 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ) λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μὲ λίγο ζεστὸ νερὸ καὶ δῶστε το στὸ βρέφος μὲ ἕνα μικρὸ κουταλάκι ἢ μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς σταγονομέτρου.

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ 3 φορὲς τὴν ἡμέρα, πίνοντας ἀμέσως μετὰ λίγο ζεστὸ νερό, μέχρι νὰ ἐξαφανιστοῦν τὰ συμπτώματα.

ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα καθημερινά.

ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΣΤΑ ΕΝΤΕΡΑ
Πίνετε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μαζὶ μὲ 2 κουταλάκια τῆς σούπας ξύδι, 3 φορὲς τὴν ἡμέρα γιὰ τουλάχιστον 1 ἑβδομάδα.

ΝΕΥΡΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ
Πιεῖτε 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μαζὶ μὲ 1 ποτήρι τσάι ἀπὸ μελισσόχορτο (μέλισσα), χαμομήλι καὶ λεβάντα.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1 κουτάλι τῆς σούπας λάδι ἀπὸ μαῦρο κύμινο μέσα σὲ 1 ποτῆρι φρέσκο χυμὸ πορτοκαλιοῦ μαζὶ μὲ τὸ πρόγευμα, αὐξάνει τὴν ἐνεργητικότητα γιὰ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας.

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
Πίνοντας σὲ τακτικὴ βάση 1 κουταλάκι τοῦ τσαγιοῦ τὸ πρωὶ πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγευμα καὶ 1 κουταλάκι τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο, συμβάλλει στὴν διατήρηση τῆς καθολικῆς ὑγείας τοῦ ὀργανισμοῦ.